Czysty Wołomin

Font Size

Layout

Cpanel

krótko

Samoloty z puszek

Co trzy miesiące wyrzucamy tyle aluminium, ile wystarczyłoby na odtworzenie wszystkich samolotów naszych linii lotniczych.

nosmartresize

Szczepienie lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

Wiosenna  akcja ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie w województwie mazowieckim w 2017 r.

w terminie od 25 kwietnia do 8 maja 2017 r. planowane jest przeprowadzenie szczepienia ochronnego lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie w następujących powiatach województwa mazowieckiego; powiat białobrzeski z wyłączeniem gminy Promna, powiat garwoliński, powiat kozienicki, powiat lipski, powiat łosicki, powiat miński, powiat ostrowski, powiat otwocki, powiat przysuski, powiat radomski i m. Radom, powiat siedlecki i m. Siedlce, powiat sokołowski, powiat szydłowiecki, powiat węgrowski, powiat wołomiński, powiat wyszkowski, powiat zwoleński 

Termin akcji może ulec przesunięciu w przypadku wystąpienia złych warunków atmosferycznych lub z innych przyczyn niezależnych.

 

 • Szczepionka będzie zrzucana z samolotów w ilości 20 dawek na 1 km2 na obszarze na zachód od linii wyznaczonej wzdłuż długości geograficznej 22°50'E oraz 25 dawek na 1 km2 na obszarze na wschód od linii wyznaczonej wzdłuż długości geograficznej 22°50' E .
 • Zrzuty obejmują kompleksy leśne, pola i łąki z pominięciem akwenów wodnych i terenów zabudowanych
 • Dawkę szczepionki stanowi pakiet w postaci krążka, koloru zielono-brązowego o intensywnym zapachu rybnym. 
 • Dotknięcie szczepionki przez człowieka spowoduje, że nie zostanie ona podjęta przez lisa. 
 • Szczepionka wykazuje działanie uodparniające tylko u lisów. 
 • Każdy kontakt człowieka ze szczepionką należy niezwłocznie zgłosić do lekarza medycyny. 
 • Zgodnie z zaleceniem producenta szczepionki w okresie 14 dni od jej wyłożenia należy ograniczyć zbiorowe polowania. 
 • Po wyłożeniu szczepionki przez 14 dni psy należy prowadzić na smyczy, a koty trzymać w zamkniętych pomieszczeniach.

TEREN WYŁOŻENIA SZCZEPIONKI PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE LISÓW

PROSIMY O UWAGĘ

 • Nie podnosić i nie niszczyć przynęt ze szczepionką.
 • Psy trymać na smyczy, a koty trymać w zamkniętych pomieszczeniach przez 14 dni po wyłożeniu szczepionki.
 • Zwierzęta domowe trzymać z daleka od przynęt.
 • Przy kontaktach ze szczepionką zgłosić się do lekarza medycyny.
 • Stosowne informacje należy przekazać dzieciom przez ich opiekunów i rodziców.

INFORMACJA DOTYCZĄCA POSTĘPOWANIA ZE ZWIERZĘTAMI, KTÓRE ZETKNĘŁY SIĘ ZE SZCZEPIONKĄ PRZECIWKO 
WŚCIEKLIŹNIE LISÓW

 • Lis jest głównym przenosicielem wścieklizny. Szczepionka zostanie wyłożona metodą zrzutów z samolotów na obszarach leśnych, polach i łąkach.
 • Skuteczność przeprowadzanej akcji osiągnięta zostanie na drodze kilkukrotnego rozrzucenia przynęt (wiosna – jesień).
 • Przynęty mają kształt kostki (4,5 cm x 4,5 cm x 1 cm) koloru brunatno - zielonego. W środku umieszczony jest plastikowy blister (średnica 20 mm) z płynną szczepionką przeciwko wściekliźnie.
 • Po przegryzieniu blistra przez lisa – szczepionka w zetknięciu ze śluzówką jamy ustnej wytwarza odporność immunologiczną przeciwko wściekliźnie.
 • Szczepionka jest przeznaczona tylko do szczepienia lisów. Dla innych zwierząt nie posiada ukierunkowanego działania przeciwko wściekliźnie.
 • Dla zwierząt domowych gospodarskich i innych zwierząt wolno żyjących szczepionka jest nieszkodliwa.
 • Zagrożeniem dla zdrowia człowieka może być bezpośredni kontakt na otwarte rany, oczy, jamę ustną i nos. W takich wypadkach należy gruntownie przemyć te miejsca wodą z mydłem. O zaistniałych przypadkach należy powiadomić lekarza medycyny.
 • Wszelkie kontakty z przynętą wykluczają możliwość przyjęcia jej przez lisy. Przy kontaktach zwierząt domowych i gospodarskich z przynętami uprasza się hodowców o bezwzględne zgłoszenie takich przypadków lekarzowi weterynarii.
 • Przypadki te winny być protokolarnie opisane, a dalsze postępowanie musi być oparte na klinicznej obserwacji pod nadzorem lekarza weterynarii ze zwróceniem uwagi na symptomy neuropatologiczne i alergiczne. 

Wskazówki dla mieszkańców terenów, na których zostaną wyłożone przynęty ze szczepionką przeciwko wściekliźnie lisów:

 • Do zwalczania wścieklizny zostanie zrzucona z samolotu szczepionka, która po przyjęciu przez lisy spowoduje wytworzenie odporności immunologicznej.
 • W środku przynęty umieszczony jest plastikowy pojemnik zawierający płynną szczepionkę.
 • Po przegryzieniu pojemnika przez lisa szczepionka poprzez kontakt z błoną śluzową jamy ustnej wytwarza odporność immunologiczną przeciwko wściekliźnie.
 • Przynęty, które były dotykane przez ludzi są omijane przez lisa.
 • Prosimy nie podnosić i nie dotykać przynęt ze szczepionką.
 • Szczepionka jest nieszkodliwa dla zwierząt domowych, gospodarskich i innych zwierząt wolno żyjących.
 • Dla zachowania ostrożności prosimy przy ewentualnych kontaktach z przynętami na otwarte rany, oczy, jamę ustną i nos gruntownie przemyć te miejsca wodą i mydłem. W dalszym postępowaniu zgłosić się do lekarza.
 • Po wyłożeniu szczepionki przez 14 dni psy należy trzymać na uwięzi i prowadzić na smyczy a koty trzymać w zamkniętych pomieszczeniach.
 • Przynęty ze szczepionką przeznaczone są do szczepienia lisów.
 • W wypadku kontaktów zwierząt domowych i gospodarskich z przynętami należy skontaktować się z lekarzem weterynarii.

Prosimy o pomoc w skutecznym przeprowadzeniu akcji zwalczania wścieklizny.