Czysty Wołomin

Font Size

Layout

Cpanel

krótko

Pył zawieszony - o co tyle hałasu?

W ostatnich dniach w mediach wrze od niepokojących informacji na temat wysokich stężeń pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. Problem jest bardzo poważny, bo dotyczy nas wszystkich. Pył PM10 to cząsteczki o średnicy 10 mikrometrów, które ze względu na swoje mikroskopijne rozmiary nie opadają, lecz długo utrzymują się w powietrzu (są "zawieszone", stąd ich nazwa).

Więcej…

nosmartresize

Szczepienie lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

Wiosenna  akcja ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie w województwie mazowieckim w 2017 r.

w terminie od 25 kwietnia do 8 maja 2017 r. planowane jest przeprowadzenie szczepienia ochronnego lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie w następujących powiatach województwa mazowieckiego; powiat białobrzeski z wyłączeniem gminy Promna, powiat garwoliński, powiat kozienicki, powiat lipski, powiat łosicki, powiat miński, powiat ostrowski, powiat otwocki, powiat przysuski, powiat radomski i m. Radom, powiat siedlecki i m. Siedlce, powiat sokołowski, powiat szydłowiecki, powiat węgrowski, powiat wołomiński, powiat wyszkowski, powiat zwoleński 

Termin akcji może ulec przesunięciu w przypadku wystąpienia złych warunków atmosferycznych lub z innych przyczyn niezależnych.

 

 • Szczepionka będzie zrzucana z samolotów w ilości 20 dawek na 1 km2 na obszarze na zachód od linii wyznaczonej wzdłuż długości geograficznej 22°50'E oraz 25 dawek na 1 km2 na obszarze na wschód od linii wyznaczonej wzdłuż długości geograficznej 22°50' E .
 • Zrzuty obejmują kompleksy leśne, pola i łąki z pominięciem akwenów wodnych i terenów zabudowanych
 • Dawkę szczepionki stanowi pakiet w postaci krążka, koloru zielono-brązowego o intensywnym zapachu rybnym. 
 • Dotknięcie szczepionki przez człowieka spowoduje, że nie zostanie ona podjęta przez lisa. 
 • Szczepionka wykazuje działanie uodparniające tylko u lisów. 
 • Każdy kontakt człowieka ze szczepionką należy niezwłocznie zgłosić do lekarza medycyny. 
 • Zgodnie z zaleceniem producenta szczepionki w okresie 14 dni od jej wyłożenia należy ograniczyć zbiorowe polowania. 
 • Po wyłożeniu szczepionki przez 14 dni psy należy prowadzić na smyczy, a koty trzymać w zamkniętych pomieszczeniach.

TEREN WYŁOŻENIA SZCZEPIONKI PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE LISÓW

PROSIMY O UWAGĘ

 • Nie podnosić i nie niszczyć przynęt ze szczepionką.
 • Psy trymać na smyczy, a koty trymać w zamkniętych pomieszczeniach przez 14 dni po wyłożeniu szczepionki.
 • Zwierzęta domowe trzymać z daleka od przynęt.
 • Przy kontaktach ze szczepionką zgłosić się do lekarza medycyny.
 • Stosowne informacje należy przekazać dzieciom przez ich opiekunów i rodziców.

INFORMACJA DOTYCZĄCA POSTĘPOWANIA ZE ZWIERZĘTAMI, KTÓRE ZETKNĘŁY SIĘ ZE SZCZEPIONKĄ PRZECIWKO 
WŚCIEKLIŹNIE LISÓW

 • Lis jest głównym przenosicielem wścieklizny. Szczepionka zostanie wyłożona metodą zrzutów z samolotów na obszarach leśnych, polach i łąkach.
 • Skuteczność przeprowadzanej akcji osiągnięta zostanie na drodze kilkukrotnego rozrzucenia przynęt (wiosna – jesień).
 • Przynęty mają kształt kostki (4,5 cm x 4,5 cm x 1 cm) koloru brunatno - zielonego. W środku umieszczony jest plastikowy blister (średnica 20 mm) z płynną szczepionką przeciwko wściekliźnie.
 • Po przegryzieniu blistra przez lisa – szczepionka w zetknięciu ze śluzówką jamy ustnej wytwarza odporność immunologiczną przeciwko wściekliźnie.
 • Szczepionka jest przeznaczona tylko do szczepienia lisów. Dla innych zwierząt nie posiada ukierunkowanego działania przeciwko wściekliźnie.
 • Dla zwierząt domowych gospodarskich i innych zwierząt wolno żyjących szczepionka jest nieszkodliwa.
 • Zagrożeniem dla zdrowia człowieka może być bezpośredni kontakt na otwarte rany, oczy, jamę ustną i nos. W takich wypadkach należy gruntownie przemyć te miejsca wodą z mydłem. O zaistniałych przypadkach należy powiadomić lekarza medycyny.
 • Wszelkie kontakty z przynętą wykluczają możliwość przyjęcia jej przez lisy. Przy kontaktach zwierząt domowych i gospodarskich z przynętami uprasza się hodowców o bezwzględne zgłoszenie takich przypadków lekarzowi weterynarii.
 • Przypadki te winny być protokolarnie opisane, a dalsze postępowanie musi być oparte na klinicznej obserwacji pod nadzorem lekarza weterynarii ze zwróceniem uwagi na symptomy neuropatologiczne i alergiczne. 

Wskazówki dla mieszkańców terenów, na których zostaną wyłożone przynęty ze szczepionką przeciwko wściekliźnie lisów:

 • Do zwalczania wścieklizny zostanie zrzucona z samolotu szczepionka, która po przyjęciu przez lisy spowoduje wytworzenie odporności immunologicznej.
 • W środku przynęty umieszczony jest plastikowy pojemnik zawierający płynną szczepionkę.
 • Po przegryzieniu pojemnika przez lisa szczepionka poprzez kontakt z błoną śluzową jamy ustnej wytwarza odporność immunologiczną przeciwko wściekliźnie.
 • Przynęty, które były dotykane przez ludzi są omijane przez lisa.
 • Prosimy nie podnosić i nie dotykać przynęt ze szczepionką.
 • Szczepionka jest nieszkodliwa dla zwierząt domowych, gospodarskich i innych zwierząt wolno żyjących.
 • Dla zachowania ostrożności prosimy przy ewentualnych kontaktach z przynętami na otwarte rany, oczy, jamę ustną i nos gruntownie przemyć te miejsca wodą i mydłem. W dalszym postępowaniu zgłosić się do lekarza.
 • Po wyłożeniu szczepionki przez 14 dni psy należy trzymać na uwięzi i prowadzić na smyczy a koty trzymać w zamkniętych pomieszczeniach.
 • Przynęty ze szczepionką przeznaczone są do szczepienia lisów.
 • W wypadku kontaktów zwierząt domowych i gospodarskich z przynętami należy skontaktować się z lekarzem weterynarii.

Prosimy o pomoc w skutecznym przeprowadzeniu akcji zwalczania wścieklizny.