Czysty Wołomin

Font Size

Layout

Cpanel

krótko

Unieszkodliwianie odpadów

poddanie odpadów procesom przekształceń biologicznych, fizycznych lub chemicznych, po to aby nie zagrażały ludziom i środowisku np. parowanie, suszenie, strącanie, fermentacja, składowanie na składowiskach

nosmartresize

UWAGA! ASF, czyli afrykański pomór świń

nosmartresize

W związku z pismem otrzymanym od Powiatowego Lekarza Weterynarii w sprawie środków podejmowanych w związku z ponownym wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń informujemy o zasadach, których należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstwa przed wirusem afrykańskiego pomoru świń (ASF) oraz o zasadach przemieszczania świń na obszarach zapowietrzonym i zagrożonym, wyznaczonych w związku z wystąpieniem ogniska ASF. Zwracamy się z prośbą o przestrzeganie zasad bioasekuracji, które zostały zawarte w apelu do hodowców trzody chlewnej.

nosmartresize 

nosmartresize