Czysty Wołomin

Font Size

Layout

Cpanel

krótko

Pył zawieszony - o co tyle hałasu?

W ostatnich dniach w mediach wrze od niepokojących informacji na temat wysokich stężeń pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. Problem jest bardzo poważny, bo dotyczy nas wszystkich. Pył PM10 to cząsteczki o średnicy 10 mikrometrów, które ze względu na swoje mikroskopijne rozmiary nie opadają, lecz długo utrzymują się w powietrzu (są "zawieszone", stąd ich nazwa).

Więcej…

nosmartresize

Przypominamy o szczepieniach!

Przypominamy o ustawowym obowiązku szczepienia wszystkich psów przeciwko wściekliźnie począwszy od 3 miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia (art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1539 z późn. zm.).

Każdy kto uchyla się od obowiązku ochronnego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie podlega karze grzywny do 500 zł za każdego nieszczepionego psa – art. 85 ust. 1a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.