Czysty Wołomin

Font Size

Layout

Cpanel

krótko

Unieszkodliwianie odpadów

poddanie odpadów procesom przekształceń biologicznych, fizycznych lub chemicznych, po to aby nie zagrażały ludziom i środowisku np. parowanie, suszenie, strącanie, fermentacja, składowanie na składowiskach

nosmartresize

Ostatni miesiąc!

Złożenie wniosku o odbiór wyrobów azbestowych – został ostatni miesiąc!

Informujemy, że wnioski na transport oraz unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest można składać jeszcze tylko do 31 października 2017 r.
Odpowiedni wniosek dostępny jest tutaj.